Kế Hoạch Tuần CM:

  Tổ Toán - Tổ Lý - Tổ Hóa

Tổ Anh Văn - Tổ Sử Địa GDCD 

Tổ Tin Tổ Sinh - Tổ Văn - Tổ TD

Thông báo Công Đoàn


  Chú ý:

  • Miễn áo dài toàn trường từ tuần 29
  • Bắt đầu thu hồ sơ ĐH - CĐ từ tuần 30
  • Bình chọn GV được yêu thích nhất vào thứ 7
  • Thi GV dạy giỏi cấp trường tuần 29

 

..::Trường THPT EaH'Leo - Đăk Lăk::..

Body
Background Color
Top
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color